fbpx

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. Política de privacitat i protecció de dades personals

La present Política de Protecció de Dades és part integrant de l’Avís Legal del Lloc web.

En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”), així com la Llei orgànica 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals l’Entitat, comunica als Usuaris que les seves dades seran incorporades a les bases de dades de l’entitat, de conformitat amb el detall que segueix a continuació:

     2. Dades del responsable del fitxer i de contacte del Responsable de Seguretat

 • Titular: BRAVA HOTELES, S.L. amb domicili social en C. Serrano, 21, 2n. 28002 Madrid, NIF B72923535 (d’ara endavant, la “Entitat”).

BRAVA HOTELES, S.L. conjuntament amb la resta d’entitats del grup empresarial seran denominats com a “GRUP BRAVA HOTELES”.

E-mail: rgpd@bravahoteles.com

Responsable de Seguretat: Roser Rovira Segarra

 

 1. Finalitats del tractament

Les dades que l’Entitat conservarà sobre vostè són el seu nom, adreça, número de telèfon, adreça de correu electrònic, número de document d’identificació fiscal, edat, gènere, nacionalitat, dades de facturació, així com, de ser client, el nom d’Usuari i contrasenya i les dades de pagament. Així mateix, l’entitat podrà conservar les dades relatives als productes i serveis contractats.

L’Entitat tractarà la informació que posseeix en relació a les persones afectades amb les següents finalitats:

 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis que ens formulin les persones interessades.
 • Recerca i desenvolupament intern dels productes i serveis que oferim.
 • Comunicacions comercials, la qual cosa implica el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo sobre activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis via correu electrònic.

Les persones interessades podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions en la següent adreça rgpd@bravahoteles.com.

 

 • Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Curriculum vitae (CV) que ens faciliti amb la finalitat de procés de selecció i reclutament.
 • D’igual mode, és possible que se’ns exigeixi utilitzar i retenir informació personal per motius legals i de compliment.
 • També és possible que utilitzem informació personal per a complir amb els requisits d’auditoria interna i externa i de qualsevol altra forma que considerem necessària o adequada: en virtut de la llei aplicable (b) per a respondre a sol·licituds de tribunals, organismes de seguretat, organismes reguladors i altres autoritats públiques i governamentals (c) per al compliment dels nostres termes i condicions, i (d) per a protegir els nostres drets, privacitat, seguretat o propietat, o els d’altres persones.

L’Entitat tractarà les seves dades i informació aportada per als processos de selecció amb la més estricta confidencialitat, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració i/o accés no autoritzat.

 

Conservació de les dades

 • Gestió Curriculum vitae: l’Entitat podrà conservar el seu Curriculum vitae pel termini màxim d’un any, conclòs aquest termini de procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
 • Per a gestionar el registre com a usuari del Lloc web durant el temps en què es mantingui la condició d’usuari registrat.
 • Per als serveis de màrqueting el tractament es realitzarà fins que el client comuniqui la seva intenció de cancel·lar la subscripció a newsletter o recepció de comunicacions comercials.
 • Per a determinar els períodes de conservació de la resta de les dades, l’Entitat contempla les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits dels nostres clients. Quan la informació personal ja no sigui necessària per a la finalitat per a la qual va ser recaptada l’eliminem o destruïm de manera segura.
 
 1. Legitimació

Processem les dades personals en compliment de la legalitat i amb transparència i equitat. El tractament de les dades es realitza:

 • Per a gestionar el registre com a usuari del Lloc web i identificació.
 • Per a execució dels contractes subscrits amb les empreses de l’Entitat, sent necessari el tractament per al compliment de les nostres obligacions cap a vostè.
 • Atenció al client.
 • Màrqueting i comunicacions comercials.
 • Per a la satisfacció d’un interès legítim perseguit per les entitats de l’Entitat
 • En compliment de la legalitat.
 
 1. Flux de dades

Encarregades de tractament: l’Entitat pot facilitar l’accés a determinades dades de caràcter personal quan el consideri necessari, a fi de prestar els seus serveis, així com per a millorar els mateixos. Quan compartim informació personal, ho fem de conformitat amb els requisits de privacitat i seguretat de dades, a saber:

 • Entitats financeres.
 • Proveïdors de serveis tecnològics i analítica.
 • Proveïdors i col·laboradors de serveis vinculats a la prestació dels serveis d’hostaleria.
 • Proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client.
 • Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat, com a agències de publicitat, socis publicitaris o xarxes socials que, en determinats casos, puguin actuar com a controladors conjunts.
 • Proveïdors de serveis legals, econòmics i financers.

Empreses del Grup: Compartim dades de caràcter personal entre les empreses pertanyents al Grup per a dur a terme i millorar els serveis que vostè hagi contractat amb nosaltres.

Cessió de dades: No se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal. No es considera cessió de dades, l’accés i/o tractament de dades de caràcter personal que siguin responsabilitat dels Usuaris quan aquests resultin necessaris per a l’adequada prestació dels serveis que aquests han contractat.

 

 

 1. Procedència

Procedència: l’Entitat recopila la seva informació personal de les següents fonts:

 • Informació que ens proporcioni directament l’usuari en el procés de registre, quan es procedeix a sol·licitar informació, contractació de serveis o productes o quan s’utilitza els nostres serveis o quan se sol·liciten serveis d’atenció al client.
 • A més, pot ser que també obtinguem informació de tercers que considerem estigui disponible públicament o en una base comercial per a poder oferir-li serveis que considerem que podrien ser del seu interès i per a mantenir la precisió en les dades, així com millorar els nostres productes i serveis.
 
 1. Drets

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret de Portabilitat: Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, permetent que les seves dades siguin transmeses directament a una entitat o empresa, sempre que això sigui tècnicament possible.

Aquests drets podran ser exercitats a través de correu electrònic dirigit a l’Entitat adjuntant fotocòpia de DNI del titular de les dades (rgpd@bravahoteles.com).

 

 1. Actualitzacions i modificacions

L’Entitat es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els Usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al web.

 

 1. Canal de comunicació i suport

Les persones interessades podran comunicar qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política en la següent adreça: rgpd@bravahoteles.com.

De conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalents per part de GRUP BRAVA HOTELES, remetent un missatge de correu electrònic amb l’assumpte “BAIXA E-MAIL”, a la següent adreça: rgpd@bravahoteles.com.

L’Entitat manté un perfil actiu en les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube i Google+). El tractament que l’Entitat durà a terme amb les dades dels seus seguidors serà en tot cas el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. L’Entitat podrà per tant informar els seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, ponències, ofertes, així com prestar servei personalitzat d’atenció al client. En cap cas l’Entitat extraurà dades de les xarxes socials, tret que s’obtingués puntual i expressament el consentiment de l’usuari per a això

Subscriu-te a la newsletter

No et perdis les novetats i ofertes exclusives

Informació protecció de dades de Brava Hoteles: Finalitats: Enviament del nostre butlletí comercial i de comunicacions informatives i publicitàries sobre els nostres productes o serveis que siguin del seu interès, fins i tot per mitjans electrònics. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets en rgpd@bravahoteles.com. Informació Addicional: Política de privacitat.